''Θολό τοπίο'', Κάρβουνο σε χαρτί. 60x80cm.
"Muddy landscape", charcoal on paper, ''Θολό τοπίο'', Κάρβουνο σε χαρτί. 60x80cm.
''Έξοδος'', μ.τ.60x82cm.
"Exit", mixed technique with dry pastel on paper,''Έξοδος'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 60x82cm,
''Θεσσαλονίκη 2".Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί.62x92cm,
''Thessaloniki 2", mixed technique with dry pastel on paper,''Θεσσαλονίκη 2''.Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 62x92cm,
''Όρια'',μ.τ. 44x63cm,
"Limits", mixed technique with dry pastel on paper, 'Όρια'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 44x63cm,
''Το ταξίδι της ζωής'',μ.τ.,35x60cm
"The trip of life", mixed technique with dry pastel on paper, ''Το ταξίδι της ζωής'', Μικτή τεχνική με ξηρόπαστέλ σε χαρτί. 35x60cm
''Από την φωτιά στο φως'' μ.τ.60x85cm
"From the fire to light",mixed technique with dry pastel on paper, ''Από την φωτιά στο φως'' Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί.60x85cm.
''Ταξίδι στο φως'', μ.τ., 60x85cm.
"Travel light", mixed technique with dry pastel on paper,''Ταξίδι στο φως'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί, 60x85cm.
''Φλογώδης μνήμη'' μ.τ.65x90cm
"Flaming memory", mixed technique with dry pastel on paper, ''Φλογώδης μνήμη'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 65x90cm
''Υπέρβαση'', μ.τ., 65x90cm.
"Suprassing", mixed technique with dry pastel on paper, ''Υπέρβαση'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 65x90cm.
''Η πόλη μου'', μ.τ.,70x100cm
"The city of mine", mixed technique with dry pastel on paper, ''Η δική μου πόλη '' Mικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 70x100cm
''Ταξίδι'', μ.τ. 40x53cm,
"Travel", mixed technique with dry pastel on paper,''Ταξίδι'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 40x53cm,
''Φωτεινό ταξίδι'',40x53cm, μ.τ.
"A light travel", mixed technique with dry pastel on paper, ''Φωτεινό ταξίδι'', Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 40x53cm,
''Όνειρα'', μ.τ. 64x89cm.
"Dreams", mixed technique with dry pastel on paper, 'Όνειρα'' Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 64x89cm.
"Παράλληλοι τόποι" Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 60χ82cm
"Places parallels", mixed technique with dry pastel on paper, "Παράλληλοι τόποι" Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. 60χ82cm