''Περίπατος'', Aκρυλικά,κάρβουνο, σε καμβά. 70x100cm.
''Walk", Acrylics on canvas, ''Περίπατος'', Aκρυλικά σε καμβά. 70x100cm.
''Εσωτερικό- εξωτερικό'', Aκρυλικά,κάρβουνο, σε καμβά. 70x100cm.
"Inside-Outside", Acrylics on canvas, "Εσωτερικό- εξωτερικό'', Aκρυλικά,κάρβουνο, σε καμβά. 70x100cm.
''Παραλία'', 70x100cm, Aκρυλικά σε καμβά. 70x100cm,
"Waterfront",Acrylics on canvas,''Παραλία'', Aκρυλικά σε καμβά. 70x100cm,
''Ζευγάρι'', Ακρυλικά σε καμβά, 60x80cm.
"Couple", Acrylics on canvas, ''Ζευγάρι'', Ακρυλικά σε καμβά, 60x80cm.
''Μόνος στην παραλία'',Aκρυλικά,κάρβουνο, σε καμβά. 70x100cm
"Alone at the waterfront",Acrylics on canvas, ''Μόνος στην παραλία'', Aκρυλικά,κάρβουνο, σε καμβά. 70x100cm.
''Καταστροφή'', κάρβουνο, ακρυλικά σε χαρτί, 145x95cm.
"Disaster'', charcoal, acrylics on paper,''Καταστροφή'', κάρβουνο, ακρυλικά σε χαρτί, 145x95cm.
''Μόνος στην θάλασσα'', Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 70x100cm.
"Alone in the sea", charcoal, acrylics on canvas''Μόνος στην θάλασσα'', Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 70x100cm.
''Mόνος στον ήλιο'', Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 70x100cm
"Alone under the sun", Acrylics, charcoal on canvas, "Mόνος στον ήλιο'', Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 70x100cm.
''Μοναχικό δέντρο 1''.Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί κολημένο σε μουσαμά, 70x100cm.
''Lonely Tree 1",Acrylics, charcoal on canvas, ''Μοναχικό δέντρο 1''. Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί κολημένο σε μουσαμά, 70x100cm.
''Μοναχικό δέντρο2''. Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά, 70x100cm
''Lonely Tree 2",Acrylics, charcoal on canvas,''Μοναχικό δέντρο2''. Κάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά, 70x100cm.
''Μοναχικό δέντρο 3'', Kάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κιλημένο σε μουσαμά. 70x100cm.
''Lonely Tree 3", Acrylics, charcoal on canvas,''Μοναχικό δέντρο 3'', Kάρβουνο,ακρυλικά σε χαρτί, κιλημένο σε μουσαμά. 70x100cm.
''Mπλέ πόρτα'', Ακρυλικά,κάρβουνο σε χαρτί κολημένο σε μουσαμά.70x100cm
"Door", Acrylics, charcoal on canvas,"Πόρτα'', Ακρυλικά,κάρβουνο σε χαρτί κολημένο σε μουσαμά.70x100cm
"Αόρατες πόλεις¨" Μικτή τεχνική με τυπώματα, 70x100cm.
"Invisibles cities", mixed technique, "Αόρατες πόλεις¨" Μικτή τεχνική με τυπώματα, 70x100cm.
Χωρίς τίτλο 2. Μικτή τεχνική με  τυπώματα. 70x100cm.
Intitled, mixed technique,Χωρίς τίτλο, Μικτή τεχνική με τυπώματα. 70x100cm.
Χωρίς τίτλο. Μικτή τεχνική με  τυπώματα, 70x100cm.
Intitled, mixed technique, Χωρίς τίτλο. Μικτή τεχνική με τυπώματα, 70x100cm.
"Ιερός Πανικός"  Μικτή τεχνική με  τυπώματα. 50x70cm.
"Sacred panique", mixed technique, "Ιερός Πανικός" Μικτή τεχνική με τυπώματα. 50x70cm.
''Τοπίο φυγής'', Ξυλογραφία. 35x50cm.
"Escape scenary", etching on wood, ''Τοπίο φυγής'', Ξυλογραφία. 35x50cm.
'Έξοδος'',Ξυλογραφία. 35x50cm,
"Exit",etching on wood, ''Έξοδος'',Ξυλογραφία. 35x50cm,
''Φυγή'', Xαλκογραφία, 30x40cm.
"Escape", etching,''Φυγή'',Xαλκογραφία, 30x40cm.
"Longing", etching,''Νοσταλγία'',Xαλκογραφία, 30x40cm.
"Longing", etching,''Νοσταλγία'',Xαλκογραφία, 30x40cm.
"Birth",construction, lead, gypsum, light..''Γέννησις'',κατασκευή από μολύβι, φως και γύψο,100x100cm
"Birth",construction, lead, gypsum, light.''Γέννησις'', κατασκευή από μολύβι, φως και γύψο,100x100cm.
''Γέννησις'', Λεπτομέρεια από κατασκευή από μολύβι, φως και γύψο
"Birth",construction (detail) , lead, gypsum, light..''Γέννησις'', Λεπτομέρεια από κατασκευή από μολύβι, φως και γύψο
, κατασκευή από μολύβι, φως,(λεπτομέρεια)
"Birth",construction (detail) , lead, light,'Γέννησις", κατασκευή με μολύβι, φως,30x40cm.
''Το μυστήριο της Δήλου', κατασκευή από μολύβι, σύρμα, φως, (λεπτομέρεια)
"The mystery of Dylos", construction with ''Το μυστήριο της Δήλου', κατασκευή από μολύβι, σύρμα, φως, (λεπτομέρεια)
''Το μυστήριο της Δήλου'', ξυλογραφία, 12Χ12 cm.
"The mystery of Dylos'',etching on wood.''Το μυστήριο της Δήλου'', ξυλογραφία, 12Χ12 cm.
"Dylos",etching on wood."Δήλος", έγχρωμη ξυλογραφία, 29X22 cm.
"Dylos",etching on wood."Δήλος", έγχρωμη ξυλογραφία, 29X22 cm.
"Δήλος", έγχρωμη ξυλογραφία 29X22 cm.
"Dylos",etching on wood."Δήλος", έγχρωμη ξυλογραφία, 29X22 cm.
Αχιλλέας, 35x25cm, ξυλογραφία, 1997
Αχιλλέας, 35x25cm, ξυλογραφία, 1997
Κώστας, ξυλογραφία, 40x25cm.
Kostas,etching on wood. Κώστας, ξυλογραφία, 40x25cm.
 ξυλογραφία, 40x25cm.
Christina, etching on wood, 40x25cm.
''Γέννεσις", έγχρωμη ξυλογραφία,70x100cm
"Birth",etching on wood.''Γέννεσις", έγχρωμη ξυλογραφία,70x100cm