''Περπατώντας μόνος'',μ.τ. 70x100cm.
"Walking alone", mixed technique with dry pastel on paper,''Περπατώντας μόνος'',Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. σε χαρτί. 70x100cm.
''Φυγή''.Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. σε χαρτί. ,62x80cm.
"Escape", mixed technique with dry pastel on paper, ''Φυγή''.Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. σε χαρτί. 62x80cm.
''Θεσσαλονίκη'',62x92cm,μ.τ.
"Thessaloniki 1", mixed technique with dry pastel on paper, ''Θεσσαλονίκη 1'',Μικτή τεχνική με ξηροπαστέλ σε χαρτί. σε χαρτί.62x92cm,
''Βροχή στη Θεσσαλονίκη''.  Kάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε καμβά. 60x80cm.
"Rain in Thessaloniki", mixed technique with dry pastel,''Βροχή στη Θεσσαλονίκη''. Kάρβουνο, 60x80cm.
"Seaside",''Παραλία Θεσσαλονίκης'',  Kάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε καμβά.  70x100cm.
"Seaside of Thessaloniki" charcoal, ''Παραλία Θεσσαλονίκης'', Kάρβουνο, 70x100cm.
''Ναυαγός'', Κάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 145x95cm.
''Ναυαγός'', Κάρβουνο, 145x95cm.
''Δρόμος''. Κάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 145x95cm.
''Δρόμος''. Κάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 145x95cm.
"Μαύρη τρύπα", κάρβουνο σε χαρτί κολημένο σε καμβά, 145x95cm.
"Black hole","Μαύρη τρύπα", κάρβουνο σε χαρτί κολημένο σε καμβά, 145x95cm.
''Καράβι'',Κάρβουνο,σκόνες σε χαρτί.143x93cm.
''Καράβι'',Κάρβουνο,σκόνες ,143x93cm.
"Πύλη". Κάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 145x95cm.
"Πύλη". Κάρβουνο σε χαρτί, κολημένο σε μουσαμά. 145x95cm.
''Μοναχικό δέντρο'',Κάρβουνο, σκόνες σε χαρτί, κολημένο σε καμβά.70x100cm.
''Μοναχικό δέντρο'',Κάρβουνο, σκόνες σε χαρτί, κολημένο σε καμβά.100x70cm.
"Μοναχικότητα" .Κάρβουνο, σκόνες σε χαρτί, κολημένο σε καμβά. 70x100cm.
"Μοναχικότητα" .Κάρβουνο, σκόνες σε χαρτί, κολημένο σε καμβά. 70x100cm.
''Συντροφικότητα". Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά. 70x100cm
''Συντροφικότητα". Kάρβουνο, 70x100cm
"Συνεφιασμένη βόλτα",  Κάρβουνο σε καμβά, 70x100cm
"Συνεφιασμένη βόλτα", Κάρβουνο σε καμβά, 70x100cm
"Στροφή",  Κάρβουνο σε καμβά, 110x80cm
"Στροφή", Κάρβουνο σε καμβά, 110x80cm
''Περισυλλογή'', 42x82cm. Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά.52x72cm.
''Περισυλλογή'', 42x82cm. Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά.52x72cm.
''Συντροφικό ταξίδι'', Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά.52x72cm.
''Συντροφικό ταξίδι'', Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά.52x72cm.
''Σύννεφα'', Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά. 95x95cm
''Σύννεφα'', Kάρβουνο, σκόνες σε χαρτί κολημένο σε καμβά. 95x95cm
''Νοσταλγία'', Κάρβουνο σε χαρτί. 70x100cm.
''Νοσταλγία'', Κάρβουνο σε χαρτί. 70x100cm.
''Λιμάνι'' Κάρβουνο σε χαρτί. 70x100cm.
''Λιμάνι'' Κάρβουνο σε χαρτί. 70x100cm.
''Συνάντηση'', Kάρβουνο σε χαρτί..42x82cm.
''Συνάντηση'', Kάρβουνο, 42x82cm.
''Εξωτερικό-Εσωτερικό", κολλάζ με ακρυλικά'',100χ70cm.
"Inside-Outside',collage,acrylics.''Εξωτερικό-Εσωτερικό", κολλάζ με ακρυλικά'', 100x70cm.
''Παρουσία-Απουσία'', κολλάζ με ακρυλικά'', 70x100cm
''Παρουσία-Απουσία'', κολλάζ με ακρυλικά'', 100x70cm
''Διαλυμένος άνθρωπος'',κολλάζ με αακρυλικcά.100χ70m
''Διαλυμένος άνθρωπος'',κολλάζ με αακρυλικά,100x70cm.
Διαλυμένος άνθρωπος, κολάζ με ακρυλικά 100x70cm
Διαλυμένος άνθρωπος, κολάζ με ακρυλικά 100x70cm
''Tο ψέμα'', κολλάζ με ακρυλικά, 60x80cm.
''Tο ψέμα'', κολλάζ με ακρυλικά, 60x80cm.